Zanieczyszczenie cieku wodnego w Mazańcowicach
14 maja 2020 r.

12 maja 2020 r. w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, dotyczącym zanieczyszczenia cieku wodnego - dopływu potoku Wapieniczanka w Mazańcowicach, inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny terenu, z którego mogło dojść do zanieczyszczenia. Pobrano także do badań trzy próby wody, które zostały dostarczone do katowickiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. 13 maja 2020 r. rozpoczęły się działania, mające na celu określenie źródła zanieczyszczenia.

W tym celu inspektorzy udali się do firmy, która odprowadza wody do zanieczyszczonego cieku i przeprowadzili kontrolę instalacji. W jednej z studzienek zaobserwowano białą substancję, która dostawała się do niej poprzez piasek na dnie (podsiąkała). Nie stwierdzono natomiast, aby substancja obecna w studzience, doprowadzana była w to miejsce za pomocą rur z terenu firmy. Na polecenie inspektorów właściciel oczyścił studzienkę i zobowiązał się do czasowego zamknięcia jej dopływów. W najbliższych dniach planowane jest ponowne sprawdzenie zanieczyszczonej studzienki. W zależności od wyników oględzin zostaną podjęte decyzje o dalszych działaniach. +

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl