Zanieczyszczanie cieku wodnego w Żorach
12 maja 2020 r.

29 kwietnia 2020 r. do WIOŚ w Katowicach wpłynęło zawiadomienie o odprowadzaniu ścieków o granatowym zabarwieniu z terenu przemysłowego do cieku wodnego w Żorach w okolicy ulicy Kradziejówka. Inspektorzy WIOŚ Katowice udali się w miejsce wskazane w zawiadomieniu potwierdzając, że z odpływu kanalizacji wydostaje się ciemnogranatowa substancja. Wezwana na miejsce Państwowa Straż Pożarna zabezpieczyła wlot kanału rękawem sorpcyjnym oraz ustaliła, że wydostająca się substancja posiada neutralne pH. Inspektorzy pobrali próbki do badań laboratoryjnych. Następnie w asyście Policji przeprowadzono kontrolę studzienek kanalizacyjnych pobliskich zakładów. Ustalono, że substancja nie pochodzi z terenu zakładu NIFCO Korea Poland Sp. z o.o. ani z dwóch innych zakładów znajdujących się wzdłuż zakładanego przebiegu kanalizacji.

5 maja 2020 do Inspektoratu wpłynęła notatka Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. (PWiK), wskazująca prawdopodobnego sprawcę zanieczyszczenia. Jednocześnie uzyskano informację, że zanieczyszczenie już nie występuje. Wyniki badań pobranych prób wykazały podwyższone wartości ChZT-Cr, miedzi, manganu, chromu i ogólnego węgla organicznego. 8 maja 2020 do WIOŚ wpłynęło ponowne zawiadomienie o zanieczyszczeniu cieku wodnego podobnie wyglądającą substancją. W związku z tym 9 maja 2020 inspektorzy WIOŚ udali się we wskazane miejsce, gdzie ponownie pobrano próbki do badań, które przekazano do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w Katowicach.

12 maja 2020 r. rozpoczęła się kontrola w firmie wskazanej przez PWiK Żory, nadal trwa także postępowanie wyjaśniające.

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl