Nielegalne odpady w Pyskowicach
27 kwietnia 2020 r

26 kwietnia 2020 r. w godzinach południowych Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował dyżurnych inspektorów WIOŚ w Katowicach o beczkach z nieznaną zawartością porzuconych na terenie przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach. Inspektorzy WIOŚ wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta w Pyskowicach, strażakami z Komendy Miejskiej PSP w Pyskowicach oraz policjantami z Komendy Miejskiej w Gliwicach przeprowadzili oględziny terenu opuszczonego zakładu PKP Nieruchomości. Na miejscu stwierdzili obecność pryzmy mieszaniny odpadów remontowych, warsztatowych i zbelowane tworzywa sztuczne, a w zagłębieniu terenu obok urządzeń kanalizacyjnych 10 beczek o poj. 200 l każda.

Beczki posiadały oznaczenia firmowe FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH oraz oznaczenia produktu RENOLIT CX – CVL 1. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie producenta, jest to smar na bazie mydła wapniowego. Na jednej z beczek stwierdzono osad koloru żółtego, przypominający odpad polakierniczy, co może świadczyć o odmiennej do opisu zawartości beczek. Jedna z beczek przeciekła z uszczelniacza pokrywy do gruntu. Przybyły na miejsce technik kryminalistyki KMP Gliwice wraz ze strażakami przystąpił do pobierania próbek zawartości beczek. Ze względu na zamknięcie terenu przez kierującego akcją, w trakcie interwencji inspektorzy nie mieli możliwości poboru próbki gleby do badań. Próby zostały pobrane w poniedziałek 27 kwietnia br. i przekazane do katowickiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl