Zanieczyszczenie rzeki Mała Panew
27 kwietnia 2020 r

24 kwietnia 2020 r. do częstochowskiej delegatury WIOŚ wpłynęła anonimowa, telefoniczna interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Mała Panew w miejscowości Krupski Młyn.

Inspektorzy WIOŚ przybyli na miejsce zdarzenia przy udziale przedstawiciela zakładu Nitroerg S.A., na którego terenie doszło do awarii, przeprowadzili oględziny rzeki poniżej kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z zakładu. Podczas poboru prób inspektorzy stwierdzili wyczuwalny nienaturalny zapach unoszący się w otoczeniu koryta rzeki. Oględziny rzeki 50 m powyżej wspomnianego kolektora nie wykazały charakterystycznego zapachu, niemniej z tego miejsca także pobrane zostały próby wody.

Następnie pracownicy WIOŚ udali się na miejsce (gmina Zawadzkie, na terenie obszarów chronionych Dolina Małej Panwi w województwie opolskim), w którym strażacy z PSP w Tarnowskich Górach stwierdzili na powierzchni rzeki obecność substancji oleistej. Poza stwierdzeniem w zakolu rzeki Mała Panew ciekłej, niemieszającej się z wodą oleistej substancji, inspektorzy odnotowali także obecność intensywnego, nienaturalnego zapachu. Próby wody do badań zostały pobrane z miejsca zanieczyszczonego oraz 10 m poniżej widocznego zanieczyszczenia. Inspektorzy przeprowadzili także oględziny wzdłuż koryta rzeki w kierunku przeciwnym do jej biegu. Na odcinku ok. 400 m w meandrach Małej Panwi stwierdzili unoszące się na powierzchni zanieczyszczenia, a także zauważalne plamy cienkiego, unoszącego się filmu substancji na powierzchni spływającego z jej biegiem. Miejscami wyczuwalny był wspomniany charakterystyczny zapach.

Pobrane do badań próby wody przekazane zostały do katowickiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Wyniki spodziewane się na początku przyszłego tygodnia.

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl