Zanieczyszczenie stawu w Katowicach-Podlesiu
21 kwietnia 2020 r.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem telefonicznym, dotyczącym śniętych ryb w stawie w Katowicach – Podlesiu, 20 kwietnia 2020 r. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili wizję terenową. Po przyjeździe na miejsce stwierdzono, w kilku miejscach w stawie oraz na jego brzegach, kilkanaście dużych okazów śniętych ryb. Staw zasilany jest w wodę z rzeki Mlecznej.

Z informacji uzyskanych od obecnych na miejscu oględzin przedstawicieli Koła Łowieckiego „Tumak” wynikało, że w okresie przedświątecznym firma wykonująca nasyp przy ul. Boya Żeleńskiego w Katowicach, wpuściła do Rowu Malownik niezidentyfikowaną substancję, która przedostała się do rzeki Mlecznej, a następnie do stawu. Poinformowali także, że przedstawiciele koła zamknęli wylot z rzeki Mlecznej do stawu.

W związku z pozyskanymi informacjami inspektorzy podczas interwencji pobrali do analizy fizyko-chemicznej próby wody ze stawu oraz z rzeki Mlecznej. Próby zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ oddział w Katowicach.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieściła: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl