Porzucenie odpadów w Zabrzu
14 kwietnia 2020 r

W związku ze zgłoszeniem otrzymanym z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, dotyczącym porzucenia odpadów w dwóch lokalizacjach: na terenie ogródków działkowych ROD „Wypoczynek” w rejonie ul. Kossaka oraz na polu uprawnym w rejonie ul. Ogrodowej w Zabrzu, we wtorek 14 kwietnia 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny wskazanych w zgłoszeniu miejsc.

W pierwszej lokalizacji stwierdzono zgromadzenie metalowych beczek oraz kanistrów, zawierających ciekłe substancje oraz cztery mausery DPPL, w których znajdowały się opakowania po substancjach niebezpiecznych. W drugiej lokalizacji porzucone zostały dwa mausery DPPL z odpadami ciekłymi.

Z uzyskanych informacji wynika, że w momencie odkrycia odpadów, niektóre pojemniki były wywrócone. Zostały one zabezpieczone przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z Zabrza oraz Jednostki Ratownictwa Chemicznego PSP Katowice – Piotrowice (ustawione w sposób ograniczający wyciek, zakręcone oraz dodatkowo uszczelnione folią stretch, zebrana została wierzchnia warstwa ziemi w celu ich utylizacji). Inspektorzy WIOŚ pobrali zanieczyszczoną ziemię z rozlewiska do badań. Obecnie trwają dalsze czynności sprawdzające. Inspektorat wystąpi także do Urzędu Miasta w Zabrzu o podjęcie działań określonych w art. 26 ustawy o odpadach.

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl