Uciążliwości zapachowe prac rekultywacyjnych na hałdzie w Trachach
01 kwietnia 2020 r.

26 marca 2020 r. w związku z otrzymaną interwencją, inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny terenu w miejscowości Trachy w gminie Sośnicowice. Interweniujący skarżył się na uciążliwości zapachowe, wynikające z prac rekultywacyjnych prowadzonych na hałdzie pokopalnianej przy ul. Leboszowskiej. Po przybyciu na miejsce inspektorzy stwierdzili, że intensywny zapach zbliżony do zapachów odpadów komunalnych, wyczuwalny jest już z odległości kilkuset metrów od miejsca, gdzie prowadzone były prace.

W czasie obecności inspektorów, na miejscu prowadzone były intensywne prace, w okolice hałdy podjeżdżały ciągniki siodłowe z naczepami typu „wanna”, zrzucając tam ładunek. Część pojazdów posiadała oznaczenie „odpady”. Przed wejściem na teren prowadzonych prac inspektorzy przeprowadzili rozeznanie telefoniczne z sołtysem Trachów, podczas którego pozyskali informacje, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazują to miejsce jako tereny leśne, na których wykluczone jest stosowanie odpadów do prac rekultywacyjnych. Ze względu na oznaczenie terenu jako miejsca prywatnego, inspektorzy przeprowadzili oględziny w towarzystwie funkcjonariuszy Policji. Z informacji uzyskanych od osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prac na miejscu wynikało, że jest przedstawicielem spółki Silver Carbo, która na rzecz właścicieli terenu prowadzi prace rekultywacyjne, na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Mikołowskiego. Decyzję zobowiązano się dostarczyć do WIOŚ za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 27 marca br.

31 marca br. podczas kolejnej kontroli w terenie, z naczepy samochodu dostarczającego materiał na teren prowadzonych prac, pobrana została próba nawozu „Best - Terra” produkowanego przez spółkę Best-Eko. Dostarczony produkt miał charakter niejednorodny, znajdowały się w nim widoczne gałęzie, nieprzekompostowane elementy roślinne itp. We wcześniej dostarczanych partiach znajdowały się wtrącenia w postaci worków foliowych (wg. oświadczenia prowadzącego prace rekultywacyjne - miałaby być to folia biodegradowalna), którą jednak pracownicy wyjmują ręcznie z dostarczonego nawozu i przekładają do osobnych pojemników. Pobrana próba została dostarczona do katowickiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Dalsze działania Inspektoratu będą determinowane charakterem otrzymanych wyników badań.

Zdjęcie z terenu kontroli Zdjęcie z terenu kontroli

Zdjęcie z terenu kontroli

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl