Porzucenie odpadów w Zabrzu
27 marca 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, dotyczącym porzucenia odpadów na terenie przy ul. Składowej w Zabrzu, 27 marca 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny terenu.

Na miejscu stwierdzili, że na terenie tym zmagazynowaną w pryzmie mieszaninę różnych odpadów. W jej skład wchodzą sprasowane metalowe beczki, tektura oraz opakowania z lekami pochodzącymi z rynku polskiego, a także niemieckiego i włoskiego, co ustalono na podstawie etykiet.

Niektóre opakowania leków były popakowane w worki. Pryzma została zabezpieczona taśmą przez Państwową Straż Pożarną. Inspektorzy nie stwierdzili wycieków zanieczyszczeń do środowiska. Odpady są zdeponowane na betonowym podłożu, jednak ogrodzenie terenu jest niekompletne, możliwy jest dostęp ludzi i zwierząt.

Obecnie trwają dalsze czynności sprawdzające, WIOŚ wystąpi także do Urzędu Miasta w Zabrzu o podjęcie działań określonych w art. 26 ustawy o odpadach.

Zdjęcie odpadów Zdjęcie odpadów

Zdjęcie odpadów Zdjęcie odpadów

Zdjęcie odpadów Zdjęcie odpadów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl