STOP nielegalnym odpadom
10 marca 2020 r.

4 i 5 marca 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”, która miała na celu skoordynowaną kontrolę legalności przewozu odpadów na terenie Polski.

W ramach prowadzonych czynności prowadzonych 4 marca br. skontrolowano łącznie 11 transportów, w tym 3 transporty przewożące wyłącznie odpady. Dwie kontrole w zakresie przewozów odpadów nie wykazały nieprawidłowości, natomiast w jednym przypadku stwierdzono, że transportujący nie zapewnił odpowiedniego oznaczenia środka transportu, którym przewoził odpady. W związku ze stwierdzonym naruszeniem, zostaną podjęte dalsze działania wobec firmy transportowej.

W czwartek 5 marca br. w trakcie działań kontrolnych zatrzymano 3 pojazdy przewożące odpady. W pierwszym oraz drugim transporcie transportujący przewozili odpady gruzu budowlanego oraz ziemi. Transporty odpadów zostały zwolnione ze względu na brak zagrożenia - nie były to odpady niebezpieczne. Niemniej, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości - firmy przewożące odpady, będą wzywane do złożenia wyjaśnień. Trzeci transport został zatrzymany w miejscowości Wieszowa przez inspektorów Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Wezwani na miejsce inspektorzy WIOŚ stwierdzili, że zatrzymany transport nie był właściwie oznaczony (brak na samochodzie tabliczki „Odpady”), brak było dokumentu wskazującego na rodzaj przewożonych odpadów, ponadto transport był skierowany do nieuprawnionego odbiorcy. Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach, transport skierowano na wyznaczony przez Marszałka województwa Śląskiego na parking strzeżony. Inspektorzy podjęli również działania wyjaśniające, które są w toku.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o odpadach podmioty wykonujące transport odpadów powinni posiadać wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO). Ponadto pojazdy przewożące odpady muszą posiadać trwałe, widoczne oznaczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, a kierowca wykonujący transport powinien zostać wyposażony w dokumenty niezbędne do ustalenia stanu faktycznego, w tym m.in. kartę przekazania odpadu wygenerowaną z BDO.

Ważne! Zgodnie z obowiązującymi przepisami kto, transportując odpady narusza wymagania art. 24 ust. 1 ustawy o odpadach podlega karze aresztu albo grzywny. Natomiast w przypadku, gdy kontrolowany podmiot transportuje odpady bez wpisu do BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl