Gorąca sobota grupy interwencyjno-wyjazdowej
9 marca 2020 r.

Trzykrotnie, w różne miejscach województwa śląskiego, grupa wyjazdowo-interwencyjna WIOŚ w Katowicach była wzywana w sobotę 7 marca br. Wyciek substancji ropopochodnych w Częstochowie oraz porzucenie odpadów w Katowicach i Rudzińcu, pobrane prób

Zanieczyszczenie rzeki Warty

7 marca 2020 r. o godzinie 12.50 Inspektorzy WIOŚ odebrali zgłoszenie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Częstochowie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Warta w Częstochowie przy ul. Trochimowskiego na terenie ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. Stalownia. Wstępne oględziny wykazały, że na cieku znajdują się dwa sąsiadujące ze sobą wyloty, z których wypływał film o charakterystycznym zapachu benzyny, unoszący się na powierzchni wody. Wyloty znajdowały się w odległości 100 m od budynku huty. Inspektorzy dokonali poboru trzech prób: bezpośrednio z wylotu, na cieku za wylotem oraz przed wylotem. Strażacy dokonali zabezpieczenia wycieku, ustawiając bele z siana oraz rękawy z sorbentem. Ustalono, że pierwszego zgłoszenia zanieczyszczenia dokonała osoba fizyczna o godzinie 11.30 w odległości około kilometra od faktycznego miejsca wycieku.

Odpady porzucone w Katowicach

Także 7 marca inspektorzy zostali wezwani na nieużytki w okolicy ogródków działkowych, interwencja wpłynęła od policjantów z komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Na miejscu inspektorzy stwierdzili, że na nieutwardzonym terenie przy drodze gruntowej, znajduje się sześć metalowych beczek o pojemności 200 l. Beczki były zaplombowane, zawinięte od góry folią, w związku z nie było możliwości stwierdzenia co znajduje się w środku, ich waga wskazywała, że były pełne. Szczegółowe oględziny nie wykazały uszkodzeń lub pęknięć, które mogłyby spowodować wyciek zawartości do środowiska. Trwają działania wyjaśniające.

Odpady nad rzeką Kłodnicą

W Pławniowicach w okolicy śluzy Rudziniec przy rzece Kłodnica inspektorzy przeprowadzili oględziny terenu, podczas których znaleźli jedną pryzmę odpadów zdeponowanych w odległości około dziesięciu metrów od rzeki. Stwierdzono elementy gruzu, papy, zbrojenia, kabli elektrycznych, metalowych rynien oraz rur PCV. Wśród odpadów znalezione zostały także odpady, które mogą zawierać substancję o charakterze niebezpiecznym, stanowiące zagrożenie dla środowiska. W związku z tym inspektorzy pobrali uśrednioną próbę gleb z okolicy pryzmy oraz jedną próbę tła od strony Kłodnicy dla oceny wpływu odpadów na środowisko.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl