Szkolenie dla rolników i doradców Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
29 lutego 2020 r.

12 i 25 lutego 2020 r. inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach na prośbę Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przeprowadzili szkolenia, dotyczące obowiązującego Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W spotkaniach, które odbyły się w Częstochowie i Nakle Śląskim, udział wzięło ponad blisko sto osób, rolników i doradców Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Tematyka obu prelekcji dotyczyła sposobu prowadzenia kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska, tego jakie dokumenty podlegają kontroli, co jest przedmiotem oględzin. Inspektorzy dzielili się także swoimi doświadczeniami dotyczącymi najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości oraz przedstawili potencjalne konsekwencje, jakie ponosi rolnik w przypadku stwierdzenia naruszeń Programu. Odpowiadali również na pytania dotyczące realizacji "Programu działań..." zadawane przez rolników.

Zdaniem inspektorów tego typu spotkania z rolnikami są bardzo ważne. Pomimo tego, że kontrole w tym sektorze prowadzone są przez WIOŚ od lat - dla wielu drobnych przedsiębiorców są one nowością i przyczyną tak naprawdę nieuzasadnionych obaw. Doświadczenie pokazuje, że tego typu bezpośrednie spotkania pomagają przy realizacji kontroli i zwiększają świadomość rolników w aspekcie konieczności przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska. Następne szkolenie odbędzie się 9 marca 2020 r., a jego beneficjentami będą rolnicy z największej rolniczej gminy w powiecie tarnogórskim tj. z gminy Zbrosławice.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl