Opinie do uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
19 lutego 2020 r.

W związku ze zmianą kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2019 roku opinie do uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli należą do kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i są wydawane z jego upoważnienia przez Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ, umiejscowionego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich przedstawienia, a także sposób dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2206).

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Dominika Wdziekońska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 października 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl