Porzucenie odpadów w Kaczycach
14 lutego 2020 r.

13 lutego 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Zebrzydowicach oraz Państwowej Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie, brali w czynnościach związanych z porzuceniem odpadów na nieruchomości prywatnej przy ul. Morcinka w Kaczycach.

Odpady w stanie ciekłym znajdowały się w 2 paletopojemnikach DPPL o pojemności 1000 litrów. Pojemniki z odpadami zmagazynowane są na asfaltowej nawierzchni w bliskiej odległości nieutwardzonego gruntu. Działania kontrolne Inspektoratu są w toku.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl