Porzucenie odpadów w Cieszynie
13 lutego 2020 r.

11 lutego 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach zostali poinformowani o odkryciu odpadów porzuconych w jednym z garaży przy ul. Hażlaskiej w Cieszynie. Oględziny przeprowadzone w obecności Policji wykazały, że są to odpady ciekłe o intensywnym zapachu rozpuszczalników, zgromadzone na paletach w czterech pojemnikach typu Mausser.

Trzy pojemniki były zamknięte, z jednego stwierdzono niewielki wyciek, który natychmiast został zabezpieczony przez Straż Pożarną.

W środę 12 lutego 2020 r. inspektorzy wspólnie z Policją i biegłym sądowym przeprowadzili ponowne oględziny, podczas których biegły pobrał do badań próby odpadów. Nie stwierdzono śladów dalszego wycieku, jednak miejsce i sposób magazynowania odpadów może stanowić realne zagrożenie dla środowiska i istnieje konieczność ich niezwłocznego ich usunięcia (plac na którym ustawiony jest garaż nie stanowi szczelnej nawierzchni).

W związku z tym Inspektorat wystąpił do Burmistrza Miasta Cieszyna o podjęcie działań w celu usunięcie odpadów. W tym określonym przypadku to władze samorządowe posiadają kompetencje do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów (art. 26 ustawy o odpadach) lub usunięcia ich we własnym zakresie, przy wykorzystaniu środków NFOŚiGW co określają przepisy art. 26 a ustawy o odpadach.

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl