Kontrola transportu odpadów
30 stycznia 2020 r.

29 stycznia 2020 r. inspektorzy WIOŚ zostali poinformowani o zatrzymaniu transportu przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zatrzymanego przez WITD w Katowicach w Rudzie Śląskiej na Miejsce Obsługi Podróżnych Wirek.

Transportujący przewoził odpady gruzu betonowego i ziemię, który inspektorzy WIOŚ zaklasyfikowali pod kodem 17 09 04.

Transport nie był oznaczony tabliczką „Odpady”. Został zwolniony ze względu na brak zagrożenia, ponieważ nie były to odpady niebezpieczne. Firmy wymienione przez kierowcę w trakcie kontroli, będą wzywane do złożenia wyjaśnień.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl