Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
29 stycznia 2020 r.

28 stycznia 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wziął Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Kierownik Działu Inspekcji Delegatury WIOŚ w Częstochowie.

Na spotkaniu omówiono problematykę poprawy bezpieczeństwa i zniwelowania zagrożeń wynikłych z nielegalnego składowania środków i substancji na terenie miasta Częstochowy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Holecki
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl