Zdarzenia na rzece Białej w Bielsku-Białej
28 stycznia 2020 r.

18 stycznia 2020 r. Delegatura WIOŚ w Bielsku – Białej została powiadomiona o zanieczyszczenia rzeki Białej drobnymi fragmentami plastiku, które płynęły wraz z nurtem, osiadając na kamieniach i roślinności znajdujących się przy brzegach. Pomiędzy 18 a 27 stycznia inspektorzy kilkukrotnie przeprowadzali oględziny rzeki, w celu potwierdzenia zanieczyszczania i zlokalizowania podmiotu odpowiedzialnego .

Podjęto kontrole interwencyjne w firmach, będących prawdopodobnymi sprawcami, a także w oczyszczalni ścieków Aqua S.A, której instalacja nie jest w stanie zatrzymać jest fragmentów o tak niewielkiej średnicy. Spółka w porozumieniu ze Strażą

Pożarną rozłożyła rękawy wyłapujące zanieczyszczenia. Kontrole inspekcji nadal są w toku, dopiero po ich zakończeniu będzie można mówić o ostatecznych ustaleniach. W trakcie oględzin dwukrotnie pobrane zostały do badań próby wody. Inspektorzy czekają na wyniki analiz, prowadzonych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oddział w Katowicach.

24 styczna 2020 r. rano bielska Delegatura otrzymała zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Białej substancjami ropopochodnym. Ze zgłoszenia wynikało, że zanieczyszczenia wydostawały się z wyposażonego w klapę zwrotną prawobrzeżnego wylotu, zlokalizowanego powyżej kładki przy ul. Sejmowej w Bielsku-Białej. W związku z tym na miejsce udała się ekipa dyżurna.

O zdarzeniu poinformowany został Urząd Miasta w Bielsku-Białej, kierownik centrum operacyjnego RZGW Gliwice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Staż Pożarna Bielsku- Białej, która zabezpieczyła miejsce zanieczyszczenia rękawem sorpcyjnym. Na miejscu obecny był przedstawiciel PGW Wody Polskie oraz funkcjonariusze Policji, którzy we własnym zakresie prowadzili czynności służbowe. Inspektorzy WIOŚ pobrali próbę wody poniżej wylotu (analizy trwają) oraz dokonali rozpoznawania pomiotów włączonych do wylotu. Uzgodniono z przedstawicielami PSP, że z uwagi na zmienny charakter pojawiania się zanieczyszczeń ropopochodnych na wylocie w czasie weekendu, zostanie utrzymana zastawka sorpcyjna, która zostanie dodatkowo wzmocniona poniżej wylotu na samej rzece, w celu wyłapywania ewentualnych przedostających się jeszcze zanieczyszczeń. 27 stycznia 2020 r. po ponownych oględzinach terenu inspektorzy stwierdzili dalsze (choć nieco mniej intensywne), wydobywanie się substancji ropopochodnych z wylotu. W związku z tym rękaw sorpcyjny został utrzymany. Inspektorzy WIOŚ rozpoczęli kontrolę kanalizacji deszczowych trzech podmiotów, włączonych do wspominanego wylotu na rzece Białej. Jednak kontrole nie wykazały, aby to one były źródłem zanieczyszczenia.

Kolejne oględziny przeprowadzone 28 stycznia 2020 r. z udziałem przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku – Białej, który jest zarządcą tego odcinka kanalizacji wykazały, że z wylotu następuje jeszcze resztkowy wypływ substancji ropopochodnych, o natężeniu dużo mniejszym niż w poprzednich dniach. W obecności przedstawiciela MZD dokonano przeglądu końcowego odcinka kanalizacji, podczas którego nie stwierdzono dalszego napływu zanieczyszczeń. Ustalono, że uwolnienie zanieczyszczeń do kanalizacji musiało mieć charakter okresowy i mogło polegać na wlaniu ich do jednej ze studzienek rewizyjnych kanalizacji , podczas oględzin stwierdzono bowiem brak włazu na jednej z końcowych studzienek rewizyjnych kanalizacji przed wylotem do rzeki. W uzgodnieniu, z będącymi na miejscu strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej, podjęto decyzję o wymianie rękawa sorpcyjnego na nowy o większej średnicy, który wyłapywał będzie jeszcze ewentualne napływające zanieczyszczenia ropopochodne przed ujściem do rzeki.

Wyniki analiz prób wody pobranej z rzeki Białej w dniach od 21 do 24.01.2020

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl