Działania grupy interwencyjnej WIOŚ w Katowicach w Dąbrowie Górniczej
28 stycznia 2020 r.

21 stycznia br. na alarmowy adres e-mail Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęło zgłoszenie podejrzenia nielegalnego składowania odpadów i uciążliwości zapachowych na terenie jednej z dąbrowskich firm. Dyżurni inspektorzy WIOŚ udali się na wskazane w zgłoszeniu miejsce, gdzie potwierdzili wyczuwalną woń odpadów, prawdopodobnie pochodzenia komunalnego, jednak na skutek późnej pory niemożliwym było ustalenie miejsca składowania odpadów przy użyciu latarek.

W związku z tym kolejne oględziny terenu miały miejsce następnego dnia rano. W ich wyniku stwierdzono, że wzdłuż ogrodzenia jednego z lokalnych przedsiębiorstw leżą przerzucone przez to ogrodzenie na zewnątrz, trzy pryzmy odpadów budowlanych: ziemi z kamieniami, cegieł i gruzu. Dalej w kierunku wschodnim, poza ogrodzonym terenem, znajdowały się odpady prawdopodobnie pohutnicze, stłuczka szklana z szyb samochodowych, gruz i worki foliowe. Odpady te jednak nie mogły być źródłem uciążliwości zapachowej.

Prowadząc oględziny Inspektorzy udali się do sąsiedniej firmy, gdzie stwierdzono pryzmę materiału emitującego silny zapach, zbliżony do zapachu odpadów komunalnych. W trakcie rozmowy z przedstawicielem wskazanej firmy ustalono, że na pryzmie znajduje się biomasa w postaci podłoża do pieczarek z trocinami. Po ustaleniu źródła uciążliwości zapachowych oględziny na miejscu zostały zakończone. Dalsze czynności w sprawie obydwu przedsiębiorców, będą prowadzone w oparciu o uzyskane informacje oraz materiały, o które WIOŚ wystąpi do Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej i Marszałka Województwa Śląskiego.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl