Zanieczyszczenie rzeki Iłowicy w Czechowicach Dziedzicach
16 stycznia 2020 r.

14.01.2020 r. około godz. 15.00 Państwowa Straż Pożarna z Bielska Białej zgłosiła do WIOŚ w Katowicach zanieczyszczenie rzeki Iłowicy w Czechowicach Dziedzicach przy ul. L. Waryńskiego substancjami ropopochodnymi. PSP powiadomiła też Urząd Miasta w Czechowicach Dziedzicach. Straż pożarna na miejscu zabezpieczyła rozprzestrzenianie się substancji przez rozłożenie rękawa, zastosowano również substancje neutralizującą. Wyciek miał miejsce ze studzienki kanalizacyjnej, której wylot uchodzi do rzeki. Zanieczyszczenie miało charakter lokalny o niewielkim zasięgu. Rękaw zabezpieczający został pozostawiony do następnego dnia tj. 15.01.br.

Przybyli na miejsce zdarzenia Inspektorzy WIOŚ pobrali do badań trzy próby wody z wylotu, przed i za wylotem. Dodatkowo straż pożarna zabezpieczyła próbę ok. godz. 15.30. Wszystkie cztery pobrane próby zostały dostarczone do Bielska Białej do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ oddział w Katowicach

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl