Ocena stanu środowiska w województwie śląskim w 2018 roku
30 grudnia 2019 r.

Informujemy Państwa, iż na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl , w zakładce Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zamieszczona została "Ocena stanu środowiska w województwie śląskim w 2018 roku".

Ocena dotyczy ostatniego roku, w którym badania i oceny w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, i przedmiotowa "Ocena ..." za 2018 r. wykonana została podobnie jak oceny wykonywane w latach wcześniejszych.

Równocześnie informujemy, iż w 2020 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska planuje wydanie raportu, który w sposób jednolity będzie przedstawiał dane dotyczące stanu środowiska we wszystkich województwach w Polsce.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl