Informacja na temat pożaru w SANIT-TRANS w Międzyrzeczu Górnym
10 grudnia 2019 r.

9.12.2019 r. około godziny 4:00 na terenie spółki SANIT-TRAN Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Górnym wybuchł pożar. Spółka prowadzi legalną działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, odbierając odpady komunalne od mieszkańców okolicznych gmin oraz prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.

Ogień początkowo objął odpady zgormadzone na placu magazynowym, a następnie halę magazynową, gdzie składowane były różnego rodzaju odpady w beczkach i mauzerach. Działania straży polegały głównie na gaszeniu dwóch hal magazynowych, ale także na obronie sąsiadującego z halą budynku administracyjnego, gdzie mieszczą się m.in. pomieszczenia biurowe. Akcja gaśnicza została zakończona przed południem.

Wody popożarowe wraz z pianą gaśniczą, poprzez kanalizację deszczową, przedostały się do pobliskiego potoku. Straż pożarna założyła zastawki zapobiegające dalszemu zanieczyszczaniu wód powierzchniowych. Od wczesnych godziny porannych inspektorzy z Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej prowadzili działania między innymi dwukrotnie pobierając do badań wodę dla oceny zanieczyszczenia potoku – próby analizowane są przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oddział w Katowicach. Na teren spółki inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska weszli po zakończeniu akcji gaśniczej, rozpoczynając tym samym kontrolę interwencyjną, podczas której między innymi zabezpieczą monitoring wizyjny. Jakość powietrza w miejscu zdarzenia została zbadana przez ambulans imisyjny WIOŚ, badania nie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych w powietrzu.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl