Brak danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
6 grudnia 2019 r.

Informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.12.2019, jak również w dniach 07-08.12.2019 r. będą prowadzone prace serwisowe serwera bazodanowego zbierającego dane pomiarowe ze stacji monitoringowych jakości powietrza. W związku z tym mogą wystąpić przerwy w prezentowaniu bieżących danych ze stacji jakości powietrza na stronach internetowych.

Prosimy również o korzystanie z systemu prognozowania jakości powietrza na dobę bieżącą i dwie kolejne, dostępnego na stronie https://powietrze.gios.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Norbert Grzechowski - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl