Zanieczyszczenie potoku Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach substancjami ropopochodnymi
5 grudnia 2019 r.

W czwartek 28 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 pracownicy bielskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach zostali poinformowani przez Urząd Miasta Czechowice -Dziedzice o zanieczyszczeniu cieku Młynówka oleistą substancją, wydostającą się z wylotu przy ul. Drzymały.

Informacja została przekazana do Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Na miejsce zdarzenia dyżurni inspektorzy WIOŚ przybyli o godzinie 15.00. Zastali tam Straż Pożarną, która m.in. wpompowywała wodę do studzienki kanału znajdującego się na ulicy, w celu ustalenia kierunku napływu ścieku do Młynówki. Strażacy zabezpieczyli także wylot przed dalszym przedostawaniem się substancji oleistej do wód cieku. Pracownicy Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice oraz policjanci z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach próbowali ustalić sprawcę zanieczyszczenia, obecni byli również Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach (PWiK), które zarządza kanalizacją miejską oraz właściciel stawów do których wpływa Młynówka. Inspektorzy WIOŚ ustalili, że substancja wycieka z kanału biegnącego w drodze ulicy Drzymały (co wykazał wzmożony wyciek substancji oleistej po wpompowaniu wody do tej studzienki), wyciek miał jasną barwę, tzw. „film” charakterystyczny dla substancji ropopochodnych był nieznaczny, w ścieku na wylocie tworzyły się tłuste plamy. Pobrano do badań dwie próby: próbkę oleistego ścieku na wylocie do Młynówki oraz próbkę wody w nurcie potoku, powyżej tego wylotu. Wyniki analiz wykazały przekroczenie w zakresie substancji ropopochodnych. W związku z tym, że w momencie zdarzenia nie było możliwe ustalenie źródła napływu oleistej substancji do kanalizacji, Prezes Zarządu Spółki PWiK zobowiązał się do natychmiastowego zaczopowania wylotu, podjęcia działań w celu identyfikacji źródła zanieczyszczenia oraz uprzątnięcia zanieczyszczonego gruntu w rejonie wylotu. Straż pożarna natomiast zobowiązała się do zabezpieczenia miejsca poniżej wylotu (rękawami sorbcyjnymi), tak aby zanieczyszczenia nie przedostawały się do Młynówki.

Działania kontrolne prowadzone przez inspektorów w następnych dniach wykazały, że najprawdopodobniejszym przyczyną zanieczyszczenia było nielegalne odprowadzanie nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu placu magazynowego zakładu, zbierającego odpady niebezpieczne. Dla potwierdzenia przypuszczeń 3 grudnia 2019 roku inspektorzy we współpracy z PWIK w Czechowicach-Dziedzicach wykonali zadymienie kanalizacji deszczowej, które potwierdziło podejrzenia nielegalne podłączenie do sieci kanalizacyjnej przez zakład Polbud Sp. z o.o. Straż pożarna zabezpieczyła wylot do cieku Młynówka. Na polecenie WIOŚ nielegalna kanalizacja ma zostać odcięta, a w Spółce rozpoczęła się kontrola interwencyjna.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl