Brak danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
24 listopada 2019 r.

W związku z brakiem danych pomiarowych na stronie internetowej informujemy, iż wyniki odczytane bezpośrednio z urządzeń pomiarowych na stacjach państwowego monitoringu środowiska nie wykazały za minioną dobę (23.11.2019 r.) przekroczeń poziomu informowania i alarmowego.

Prosimy o korzystanie z systemu prognozowania jakości powietrza na dobę bieżącą i dwie kolejne, dostępnego na stronie https://powietrze.gios.gov.pl

Trwają prace w kierunku przywrócenia danych na stronę http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Norbert Grzechowski - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl