Brak danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
16 listopada 2019 r.

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z awarią serwera bazodanowego zbierającego dane pomiarowe ze stacji monitoringowych jakości powietrza.

Wyniki odczytane bezpośrednio z urządzeń pomiarowych na stacjach państwowego monitoringu środowiska nie wykazały za minioną dobę (15.11.2019 r.) przekroczeń poziomu informowania i alarmowego.

Prosimy o korzystanie z systemu prognozowania jakości powietrza na dobę bieżącą i dwie kolejne, dostępnego na stronie https://powietrze.gios.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za treść informacji:Andrzej Szczygieł - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 stycznia 2020 r. oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniu 17 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl