Przedstawiciele WIOŚ w Katowicach wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta w Bytomiu
15 listopada 2019 r.

Na zaproszenie wiceprezydenta Waldemara Gawrona panowie Andrzej Holecki Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Łukasz Kuczmierczyk zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ wzięli udział w spotkaniu, dotyczącym bieżących problemów nielegalnego składowania odpadów.

W walce z odpadami nie możemy sobie pozwolić na żadne kompromisy, a przede wszystkim nie możemy pozwolić sobie wmówić, ze to walka z wiatrakami. Skuteczne mogą być tylko wspólne, dobrze skoordynowane i skoncentrowane działania wszystkich służb - apelował zastępca prezydenta Waldemar Gawron.

Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy, którymi zajmuje się Wydział Inżynierii Środowiska UM, bytomski Wydział Wykroczeń oraz Przestępczości Gospodarczej, a także kwestie leżące w kompetencjach Straży Miejskiej, która niejednokrotnie jako pierwsza informuje policję i służby miejskie o kolejnych próbach nielegalnego składowania opadów.

Ponieważ w wielu przypadkach okazuje się, że działające na terenie miasta firmy czy nawet osoby fizyczne nie posiadają stosownych zezwoleń, bez niezbędnych dokumentów „wchodzą” na tereny gminne i składują tam odpady, sprawami zajmuje się nie tylko Policja, ale też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W porozumieniu z bytomskimi służbami, wkrótce przeprowadzimy niezapowiedzianą kontrolę kilku takich miejsc. Wszczęte postępowanie będzie miało na celu nie tylko ustalenie czy odpady zostały złożone zgodnie z prawem, ale czy nie stanowią one zagrożenia dla środowiska - mówi Andrzej Holecki, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Inspektorzy ochrony środowiska współpracują ściśle z władzami Bytomia od wielu miesięcy, a efektem współpracy jest między innymi cofnięcie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami kilku firmom na terenie miasta.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Krzyszkowska-Kuc - Biuro Prasowe UM Bytom
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl