Awaria oczyszczalni ścieków komunalnych Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
9 listopada maja 2019 r.

8 listopada 2019 r. bielska Delegatura Wioś w Katowicach w godzinach południowych została poinformowana o awarii oczyszczalni ścieków komunalnych Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Przyczyną zdarzenia było zatrucie osadu czynnego, spowodowane napływem ścieków o nadmiernym ładunku. W konsekwencji nieoczyszczone ścieki odprowadzane były do rzeki Iłownicy. Awaria jest w trakcie usuwania, a procesy technologiczne są stopniowo przywracane.

Na miejsce awarii udał się inspektor WIOŚ w Katowicach wraz z próbobiorcą Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Podczas oględzin nie stwierdzono śnięcia ryb i pobrano próby wody z rzeki i ścieków z wylotu oczyszczalni. Inspektorat rozpoczął kontrolę interwencyjną w oczyszczalni, a próby wody do badań pobierane będą przez dyżurnych inspektorów także w kolejnych dniach.

Z informacji uzyskanych we wtorek 12 listopada 2019 roku wynika, że sytuacja w oczyszczalni normuje się. Następuje stopniowy przyrost osadu czynnego. W środę inspektorzy WIOŚ będą kontynuować kontrolę interwencyjną na terenie oczyszczalni.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 stycznia 2020 r. oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniu 17 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl