Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim
04 listopada 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku w/w tlenków azotu można pozyskać ze stacji w Rybniku przy ul. Borki 37 d lub w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 8.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Norbert Grzechowski - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl