Działania kontrolne WIOŚ Katowice na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
22 października 2019 r.

W związku z bardzo licznymi interwencjami mieszkańców oraz Centrum Zarzadzania Kryzysowego dotyczącymi uciążliwości zapachowych na terenie Siemianowic Śląskich informujemy, że inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na bieżąco monitorują i weryfikują wszystkie otrzymywane zgłoszenia w tej sprawie.

Od 18 do 21 października br., inspektorzy wielokrotnie rozpoznawali w terenie zgłaszane uciążliwości i podejrzenia co do ich potencjalnych sprawców, także w godzinach wieczornych i nocnych. W nocy z 18 na 19 października br. w asyście Policji przeprowadzono oględziny na terenie jednego z podmiotów gospodarczych, wskazywanego przez interweniujących jako sprawcy uciążliwości. Oględziny te nie potwierdziły przypuszczeń osób zgłaszających.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi obecnie kontrolę interwencyjną na terenie jednej z firm, która bierze udział w gospodarowaniu odpadami na terenie miasta. Ponadto 18 i 21 października br. na zlecenie Inspektoratu, Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Katowicach przeprowadziło badania zanieczyszczenia powietrza za pomocą mobilnego ambulansu do szybkiej oceny ryzyka. Badania te nie wykazały zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Dotychczasowe ustalenia służb zaangażowanych w sprawę wskazują, że ze względu na specyfikę terenów przy ul. Konopnickiej, Fabrycznej, Chemicznej i Głowackiego w Siemianowicach Śląskich, zlokalizowanie konkretnego źródła zgłaszanych problemów jest trudne i wymaga szerokiego rozpoznania. Zgłaszane uciążliwości mogą być powodowane przez kilka podmiotów równocześnie. Mogą także wynikać z kilku czynników jednocześnie, nie tylko z działalności podmiotów gospodarczych, ale także z warunków atmosferycznych, niskiej emisji, a nawet palenia liści na terenie ogródków działkowych). W tym celu Inspektorat, poza prowadzonymi kontrolami, planuje w październiku br. rozpocząć badanie ambulansem do ciągłego pomiaru imisji zanieczyszczeń do powietrza. Ambulans będzie pracował w lokalizacji uzgodnionej z Urzędem Miasta Siemianowice Śląskie.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Holecki
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl