Awaria pyłomierza automatycznego PM10/PM2,5 na stacji jakości powietrza w Katowicach
22 października 2019 r.

Z uwagi na poważną awarię pyłomierza automatycznego PM10/PM2,5 na stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha i brak możliwości zastosowania urządzenia zastępczego, bieżące dane pomiarowe dla pyłu nadal nie będą prezentowane. Naprawę prowadzi serwis zewnętrzny.

Wobec powyższego, informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM10 można pozyskać ze stacji w Sosnowcu przy ul. Lubelska 51 lub ze stacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Norbert Grzechowski - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl