Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego
18 października 2019 r.

Andrzej Holecki, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach dotyczącej odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego.

W spotkaniu z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu, które odbyło się 16 października 2019 r. w Mariance Rędzińskiej, uczestniczyli także przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Urzędu Miejskiego w Częstochowie, Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Urzędu Gminy w Rędzinach. Celem konferencji było przedstawienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym ze szczególnym uwzględnieniem wypadków w zakładach górniczych, a także nieprawidłowości i problemów związanych z odkrywkową eksploatacją kopalin.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl