Spotkanie dyrektorów okręgowych urzędów górniczych ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
18 października 2019 r.

15 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dyrektorami Okręgowych Urzędów Górniczych w Rybniku, Gliwicach i Katowicach, podczas którego omówiono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej obejmującej zagadnienia ochrony środowiska oraz dalszej współpracy pomiędzy organami nadzoru górniczego a WIOŚ w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące:

 • mian w przedmiocie działalności oraz kompetencjach WIOŚ i GIOŚ, określonych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1355),
 • współdziałania organów, w przypadkach prowadzenia likwidacji i rekultywacji odkrywkowych wyrobisk górniczych oraz terenów po zlikwidowanych obiektach budowlanych podziemnych zakładów górniczych z wykorzystaniem odpadów, w tym odpadów wydobywczych,
 • współdziałania organów w przypadkach prowadzenia przetwarzania odpadów,
 • stwierdzenia przez organy nadzoru górniczego, lokowania odpadów w miejscach prowadzenia nielegalnej eksploatacji,
 • ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska z terenów zakładów górniczych,
 • współdziałania organów w przypadkach związanych z postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest,
 • czynnego uczestnictwa w szkoleniach i seminariach organizowanych przez strony,
 • wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

  Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
  Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl