Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza
14 października 2019 r.

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza.

Jednocześnie ze zmianami Indeksu dla pyłu nieznacznie skorygowano zakresy stężeń dla NO2, SO2 i O3, zaokrąglając górne zakresy do pełnych dziesiątek. Zakresy stężeń dla pozostałych zanieczyszczeń uwzględnionych w Indeksie nie uległy zmianie.

Sukcesywnie zmieniane będą również Indeksy Jakości Powietrza prezentowane na podstronach regionalnych portali Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym na podstronie Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl