Wspólna akcja inspektorów WIOŚ i Policji
26 września 2019 r.

W poniedziałek 23 września br. Inspektorzy WIOŚ w Katowicach wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zatrzymali transport odpadów, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

Przeprowadzone przez Inspektorów oględziny wykazały, że przewożono odpady inne niż wynikałoby z przedstawionych przez kierowcę dokumentów. W tej sytuacji transport został skierowane na specjalny parking wyznaczony dla przetrzymywania pojazdów transportujących odpady w sposób niezgodny z przepisami.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 października 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl