Awaria przepompowni w Jaworznie
20 września 2019 r.

15 września br. około godziny 18.00 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęło zawiadomienie od służb Wojewody Śląskiego o awarii jednej z przepompowni Wodociągów Jaworzno.

Dyżurni inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia, gdzie przeprowadzili oględziny i pobrali próby wody do badań. Próby zostały pobrane w dwóch miejscach, powyżej i poniżej przepompowni. Wyniki analiz prowadzonych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oddział w Katowicach znane będą najszybciej za kilka dni.

Jednocześnie WIOŚ w Katowicach rozpoczął kontrolę interwencyjną w spółce Wodociągi Jaworzno. Kontrola ma pozwolić zidentyfikować przyczyny zdarzenia oraz jego ewentualne skutki dla środowiska. W tym celu między innymi we wtorek 17 września br. pobrane zostały kolejne próby wody z rzeki.

Oględziny w terenie, przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ w środę 18 września br., że przelew ścieków został zakorkowany, a ścieki na bieżąco odbierane były przez wozy asenizacyjne i nie trafiały do rzeki. Natomiast z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że w czwartek 19 września br. w godzinach wieczornych prace naprawcze przy usuwaniu awarii przepompowni ścieków przy ul. Batorego w Jaworznie zostały zakończone. Pompownia została uruchomiona i pracuje w swoim normalnym, automatycznym trybie. Przez najbliższe dni układ objęty będzie ścisłym dozorem i monitoringiem ze strony Wodociągów Jaworzno.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 stycznia 2020 r. oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniu 17 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl