Informacja na temat dostępu do systemów monitoringu wizyjnego
16 września 2019 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) 6 września 2019 r. upłynął termin dostarczenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach danych dostępu do systemów monitoringu wizyjnego. W zamieszczonych poniżej załącznikach, znajdują się szczegółowe informacje na temat sposobu ich przekazania oraz formularz, który mamy nadzieję ułatwi Państwu wywiązanie się z nałożonego prawem obowiązku.

Formularz

Informacja

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl