Odpady z Niemiec zatrzymane na Śląsku
13 sierpnia 2019 r.

Inspektorzy WIOŚ w Katowicach pozyskali informację o planowanych nielegalnych transportach odpadów z terenu Niemiec. Informacja dotyczyła kilku pojazdów, w których odpady o charakterze komunalnym przykryte były odpadami z tworzyw sztucznych. Transgraniczne przemieszczanie odpadów komunalnych jest nielegalne i stanowi przestępstwo karane do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

W wyniku koordynacji pracy Policji, ITD i WIOŚ zostały zatrzymane transporty w Zabrzu i Herbach. Obydwa transporty zostały skierowane na specjalny parking wyznaczony dla przetrzymywania pojazdów transportujących odpady w sposób niezgodny z przepisami.

Zebrane informacje zostały przekazane do GIOŚ celem wszczęcia procedury zwrotu odpadów do nadawcy w Niemczech. WIOŚ przygotowuje wniosek do prokuratora o wszczęcie postępowania karnego w sprawie nielegalnego transportu oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach transportowych. Jednocześnie prowadzona jest kontrola u przedsiębiorcy, do którego kierowane były odpady.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Agata Bucko-Serafin
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl