Awaria stacji w Żywcu
2 sierpnia 2019 r.

Informujemy, iż wystąpiła awaria pyłomierza na stacji jakości powietrza przy ulicy Kopernika 83a.

Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

Informacje o bieżących stężeniach pyłu zawieszonego można pozyskać ze stacji w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 oraz ze stacji w Bielsku-Białej przy ulicy Kossak-Szczuckiej 19.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Straszak - Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 20.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl