„Usuwanie porzuconych odpadów” nowy program priorytetowy NFOŚiGW
16 lipca 2019 r.

8 lipca 2019 r. ruszył program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie porzuconych odpadów”.

Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków, które będą mogły uzyskać wsparcie w formie dotacji lub pożyczki Na przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Więcej informacji o Programie.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl