Kontrola interwencyjna w związku ze zgłaszanymi uciążliwościami odowrowymi w dzielnicy Dąbrówka Mała w Katowicach
10 lipca 2019 r.

W związku z licznymi interwencjami wpływającymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, w sprawie uciążliwości odorowych powodowanych przez zakłady zlokalizowane w rejonie rzeki Brynicy w Katowicach, 5 lipca 2019 r. inspektorzy dyżurni WIOŚ przeprowadzili oględziny dwóch obiektów, które w związku z prowadzoną działalnością mogą potencjalnie być źródłem uciążliwości:

  • MPGK Sp. z o. o. w Katowicach, eksploatujące przy ulicy Milowickiej 7a: instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z placem dojrzewania kompostu, kompostownie odpadów zielonych, instalację do produkcji paliwa alternatywnego oraz składowisko odpadów komunalnych przy ulicy Żwirowej w Katowicach,
  • Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach, eksploatujące Oczyszczalnię Ścieków Dąbrówka Mała – Centrum

W trakcie przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono awarii urządzeń, maszyn czy zakłóceń w prowadzonych procesach technologicznych. Niemniej jednak mając na uwadze zgłaszane uciążliwości, w 2019 roku w obu Spółkach przeprowadzona zostanie kontrola WIOŚ.

Na jakość powietrza wpływ wywiera również koryto rzeki Brynicy, która nadal jest odbiornikiem nieoczyszczonych ścieków z zabudowań mieszkalnych zlokalizowanych w jej zlewni. Pomimo inwestycji podejmowanych przez gminy dla poprawy jakości wód, wyniki klasyfikacji nadal wykazują przekroczenia wartości granicznych dobrego stanu wód.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl