Prace modernizacyjne systemu monitoringu powietrza
24 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami modernizacyjnymi dzisiaj, tj. 24 czerwca br. od godz. 18:00 do godz. 06:00 25 czerwca br. będzie przerwa w dostępie do bieżących danych o jakości powietrza w Polsce, zarówno poprzez Portal Jakość Powietrza GIOS, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", jak również poprzez aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.

Jednocześnie informujemy, że w czasie prac modernizacyjnych pomiary na stacjach monitoringu jakości powietrza będą prowadzone, a wyniki pomiarów będą gromadzone. Po wznowieniu prezentacji danych na Portalu Jakość Powietrza i w aplikacjach dostępne będą również wyniki pomiarów z okresu prowadzonych prac modernizacyjnych.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl