Udział przedstawicieli Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach w konferencji „Powietrze bez granic”, która odbyła się w Ostrawie (Czechy) w dniu 22.05.2019 roku
28 maja 2019 r.

Przedstawiciele RWMŚ w Katowicach GIOŚ zostali zaproszeni do udziału w konferencji „Powietrze bez granic przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, który jest partnerem strony czeskiej (Kraju Morawsko-Śląskiego), w realizacji projektu i-AIR REGIO. Projekt dofinansowywany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego, samorządów po obu stronach granicy, Czeskiego Hydrometeorologicznego Instytutu i innych placówek naukowo-badawczych z Polski i Czech oraz GIOŚ.

Prezentacje dotyczyły tematyki związanej z: jakością powietrza, działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza, możliwościami kontroli palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych, wykorzystaniem dronów w kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych gospodarstw domowych, technikami laboratoryjnymi w zakresie kontroli rodzaju spalanych substancji oraz edukacją ekologiczną. Prezentacje przedstawiane były przemiennie przez stronę czeską i polską. Przedstawiciel RWMŚ w Katowicach, DMŚ GIOŚ przedstawił prezentację pt. Jakość powietrza w województwie śląskim.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 stycznia 2020 r. oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniu 17 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl