Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, raport wojewódzki za rok 2018
7 maja 2019 r.

Informujemy Państwa, iż Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach wykonał „Roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, raport wojewódzki za rok 2018”.

Ocena została zatwierdzona przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i przekazana Marszałkowi Województwa Śląskiego.

W ocenie przedstawiono stan jakości powietrza w województwie śląskim w 2018 roku jak również przeprowadzono analizę porównawczą z jakością powietrza w latach poprzednich. Ocena wykonana została dla pięciu stref jakości powietrza, wydzielonych w województwie śląskim. Strefy zaliczone zostały do odpowiedniej klasy dla wszystkich substancji podlegających ocenie, w tym: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, zawarte w pyle arsen, benzo(α)piren, ołów, kadm oraz nikiel.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami oceny pod adresem: http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/informacje/stan2018/i

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl