Pomiary jakości powietrza w uzdrowisku Goczałkowice Zdrój
26 kwietnia 2019 r.

Informujemy Państwa, iż w uzdrowisku Goczałkowice Zdrój, w rejonie ulicy Parkowej, uruchomione zostały pomiary jakości powietrza mobilną stacją pomiarową.

Wyniki są dostępne na stronie internetowej: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne.

Mierzone będą związki azotu, ozon, benzen, pył zawieszony PM10 i PM2,5.

Wstępnie przewidujemy prowadzenie pomiarów do końca br., natomiast w II połowie roku podjęta zostanie decyzja o ewentualnym przedłużeniu pomiarów lub o przeniesieniu stacji w inne miejsce na terenie województwa śląskiego.

Pomiary będą prowadzone przez Główny Inspektorat ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl