INTERNATIONAL MINING FORUM IMF 2019
12 kwietnia 2019 r.

W dniu 12 kwietnia 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach brał udział w konferencji „Zielone scenariusze – odpowiedzialni w działaniu”, która obyła się w Centrum Kongresowym w Katowicach.

Konferencja z udziałem przedstawicieli górniczych krajów z całego świata miała na celu wymianę myśli naukowej i praktycznych rozwiązań inżynierskich rozwiązań między innymi w dziedzinie ochrony środowiska. Omówiono podejście do zarządzania terenami poprzemysłowymi, znaczenie usług ekosystemowych na terenach miejsko-poprzemysłowych oraz rozwój projektów geotermalnych jako metody rozwoju terenów pogórniczych.

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Holecki
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 października 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl