Konferencja „Bezpieczeństwo w województwie śląskim – aktualne problemy”
12 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. przy udziale Wojewody Pana Jarosława Wieczorka odbyła się konferencja dot. bezpieczeństwa w województwie śląskim.

Poruszane były kwestie współdziałania jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z samorządami. Ponadto omówiono stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa śląskiego i zasady działania w przypadku zagrożeń powodziowych.

Przedstawiono bieżące problemy związane z nielegalną działalnością odpadami niebezpiecznymi.

Prezentacja "Bieżące problemy związane z nielegalną działalnością odpadami niebezpiecznymi"

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Holecki
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl