Ujawnienie odpadów w Żorach i pierwsze aresztowania
01 kwietnia 2019 r.

W dniu 18.02.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację o przywożonych odpadach na teren zlokalizowany w Żorach przy ulicy Sosnowej 23. Inspektorzy WIOŚ razem z Policją ujawnili nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych: 14 naczep samochodowych załadowanych pojemnikami z płynnymi odpadami.

Według opinii biegłego sądowego w pojemnikach są odpady z produkcji farb, lakierów, oleje mineralne i odpady rozpuszczalników organicznych. Stwierdzono wyciek substancji z naczep do gruntu. Pobrano próby zanieczyszczonej ziemi. Wyniki badań wskazują na przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji niebezpiecznych określonych w stosownym rozporządzeniu. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach aresztowała dwie osoby zamieszane w tym nielegalnym procederze.

Więcej szczegółów: Prokuratura Okręgowa Gliwice

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Holecki
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl