Ujawniony kolejny proceder nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych
29 marca 2019 r.

Po otrzymaniu informacji w trakcie pełnionego dyżuru, o zamiarze nielegalnego transportowania odpadów niebezpiecznych na terenie miejscowości Chybie, gmina Strumień, w dniu 27.03.2019r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej podjęli interwencję w tej sprawie.

Na miejscu ustalono, że w jednej z hal magazynowych dawnej Cukrowni w Chybiu zostało zdeponowanych ok. 350 pojemników /typu mauzer i beczki/ z ciekłymi odpadami niebezpiecznymi. Wewnątrz hali wyczuwalny był chemiczny zapach. Wstępne rozpoznanie i oględziny nie wykazały wycieków z tych pojemników i bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

Obiekt został zabezpieczony w wyniku działań Państwowej Staży Pożarnej i Policji. Wstępnie ustalono, że hala magazynowa została wynajęta przez jedną z firm z Bielska - Białej. WIOŚ rozpoczął działania kontrolne, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o Inspekcji Ochrony środowiska w zakresie postępowania z odpadami w wyniku działalności przestępczej. Sprawa jest w toku.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Stanisław Sala
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl