Awaria analizatora dwutlenku siarki i tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Żywcu
9 marca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Żywcu przy ul. Kopernika 83a wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki i tlenków azotu (NO, NO2, NOX).

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku dwutlenku siarki i ww. tlenków azotu można pozyskać ze stacji w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 oraz w przypadku dwutlenku siarki ze stacji w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Magdalena Kawnik - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl