Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego
15 stycznia 2019 r.

W dniu 14.01.2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyli w obradach Sejmiku Województwa Śląskiego prezentując informację o stanie środowiska w województwie śląskim w 2017 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Holecki
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl