Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego
15 stycznia 2019 r.

W dniu 14.01.2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyli w obradach Sejmiku Województwa Śląskiego prezentując informację o stanie środowiska w województwie śląskim w 2017 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Holecki
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl